Gizlilik Politikası

Sohbetdj.com.tr Gizlilik Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu sözleşme, Sohbetdj.com.tr tarafından işletilen Sohbetdj.com.tr web sitesini (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) kullanan kullanıcılar (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ile Sohbetdj.com.tr arasında akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, Kullanıcı’nın Site’yi kullanırken Sohbetdj.com.tr tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerinin kullanımına ilişkin şartları ve koşulları düzenlemektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması

Sohbetdj.com.tr, Kullanıcı’nın Site’yi kullanması sırasında aşağıdaki kişisel verilerini toplayabilir:

 • Ad ve soyad
 • E-posta adresi
 • İletişim bilgileri (telefon numarası, adres)
 • Kullanıcı adı ve şifre
 • Site’de yapılan işlemler
 • Site’de paylaşılan içerikler

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Sohbetdj.com.tr, topladığı kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için işleyebilir:

 • Kullanıcı’ya Site’yi sunmak
 • Kullanıcı’nın Site’den yararlanmasını sağlamak
 • Kullanıcı’ya özelleştirilmiş içerik ve reklamlar sunmak
 • Kullanıcı’ya müşteri desteği sağlamak
 • Kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak

5. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Sohbetdj.com.tr, topladığı kişisel verileri aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilerle paylaşabilir:

 • Yasal bir zorunluluk halinde
 • Kullanıcı’nın açık rızasıyla

6. Kullanıcı’nın Hakları

Kullanıcı, Sohbetdj.com.tr’ye ait kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinin işlenmesini sınırlandırma isteme
 • Kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

7. Hakların Kullanılması

Kullanıcı, yukarıda belirtilen haklarını Sohbetdj.com.tr’ye yazılı olarak veya e-posta yoluyla iletebilir.

8. Çerez Politikası

Sohbetdj.com.tr, Site’de çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez, Kullanıcı’nın Site’yi ziyaret ettiğinde Site’nin sunucusundan Kullanıcı’nın tarayıcısına gönderilen ve tarayıcının sakladığı küçük bir veri parçasıdır. Çerezler, Site’nin Kullanıcı’yı tanımasını ve Kullanıcı’nın Site’yi daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlar.

Kullanıcı, Site’yi kullanmaya devam ederek çerezlerin kullanımını kabul etmiş sayılır.

9. Değişiklikler

Sohbetdj.com.tr, bu sözleşmeyi dilediği zaman değiştirebilir. Değişiklikler, Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Kullanıcı, Site’yi kullanmaya devam ederek bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

10. Yürürlük

Bu sözleşme, Kullanıcı’nın Site’yi ilk kez kullanmasıyla birlikte yürürlüğe girer.

error: Content is protected !!